fbpx

Tarifat zyrtare te sherbimit Internet ne Keminet

  UPGRADE POWER SURF FAMILY FANCY
Shpejtësia lokale e lidhjes 6
Mbps
10
Mbps
12
Mbps
20
Mbps
30
Mbps
100
Mbps
200
Mbps
Volumi maksimal**
PA LIMIT
1 muaj 1500 1700 2000 2200 2500 1999 6999
3 muaj 1500 1700 2000 2200 2500 1899 6999
6 muaj 1500 1700 2000 2200 2500 1799 6999
12 muaj 1500 1700 2000 2200 2500 1699 6999
Kosto e instalimit
0 Lekë
Tarifë mirëmbajtje rrjeti
300 Lekë
Depozitë modemi Wireless
3.000 Lekë Cable modem wireless/Tel
Tarifë Regjistrimi
500 Lekë